Presentació de les obres: del 21 al 24 de març de 2017

BASES:

 

1. Poden concursar-hi els artistes i les artistes que així ho desitgen sense distinció de nacionalitat.

 

2. Cada artista pot presentar-hi una única obra, el tema i la técnica de la qual és lliure. S'admeten instal·lacions de xicotet format.

 

3. Encara que les dimensions de les obres són de lliure elecció, es recomana un màxim de 2 m i un mínim de 0,5 m per a escultures. I per a les instal·lacions es recomana que no ocupen més de 9 m2 ni més de 4 m linials.

 

4. L’Institut Municipal de Cultura de Meliana (IMC) lliurarà un premi únic de 3.000 € que no es podrà fraccionar, del qual es deduirà la retenció d’IRPF corresponent. L’obra premiada i els corresponents drets de reproducció passaran a ser propietat de l’IMC.

 

5. Les obres s’hauran de lliurar a l’IMC, plaça de la Cultura, 4, CP 46133de Meliana. Del 21 al 24 de març de 2017, de 10.00 h a 14.00 h. Els gastos ocasionats per la tramesa i el retorn de les obres seran a càrrec del’autor corresponent.

 

6. Al dors, o en un lloc no visible de l’obra, s’haurà de col·locar una de les tres fitxes d’inscripció que s’haurà d’emplenar amb les dades de l’obra i de l’autor. Les fitxes es poden descarregar del web <www.imcmeliana.com>. Les altres dos fitxes s’hauran de lliurar a l’IMC per ser segellades en presentar l’obra.

 

7. L’Institut Municipal de Cultura no es farà responsable de les pèrdues o la deterioració que puguen patir les obres. No obstant això, hi dedicarà la màxima atenció possible.

 

8. L’exposició amb les obres seleccionades s’inaugurarà el divendres 31 de març de 2017, moment en què s’anunciarà la decisió del jurat i es lliuraràel premi. L’exposició estarà oberta al públic fins al 12 d’abril a la Sala d’Exposicions de l’IMC, amb l’horari de visites que establirà l’organització.

 

9. La composició del jurat qualificador es farà saber en el moment adequat. La seua decisió serà inapel·lable. El jurat es reserva la facultat d’interpretar estes bases en el cas de dubte.

 

10. Totes les obres, seleccionades i no seleccionades, es podran retirar del 25 al 28 d’abril, de 10.00 h a 14.00 h, a l’IMC. Serà imprescindible la presentació de la fitxa d’inscripció corresponent.

 

11. Totes les obres que, en el termini esmentat en l’apartat anterior,no s’hagen retirat, s’emmagatzemaran durant un termini màxim d’un mes. Els i les artistes que després d’este període no hagen retirat les obres perdran el dret a reclamar-les i serà l'IMC l’entitat que en decidirà la destinació.

 

12. La participació en esta Biennal suposarà la acceptació total d’estes bases.

> Descarregar FITXA D'INSCRIPCIÓ

Casa de la Cultura

Ajuntament
de Meliana

Institut Municipal
de Cultura

Conservatori Municipal

Centre Cultural Rausell

Plaça de la Cultura 4

46133 Meliana

96 149 60 70

c/ de Sant Antoni

46133 Meliana

96 149 61 35

c/ de José María Rausell

46133 Meliana

Plaça Major, 1

46133 Meliana

96 149 00 65

c/ de Manyans

46133 Meliana

96 148 05 63

Contacta amb nosaltres:

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.