Amb l’estiu arriben les vacances escolars, un temps de joc i temps lliure que es pot aprofitar per fer activitats lúdiques, educatives, culturals i esportives. Això és el que pretén l’Escola d’Estiu, l’Estiu Urbà i el Voluntariat Jove de l’Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Meliana, presentar una oferta diversificada i atractiva d’activitats culturals i educatives on l’esport tinga un espai important. I enguany també la sensibilització per cuidar el nostre planeta.

INSCRIPCIONS:

Dimecres 29 i dijous 30 de maig, de 9.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.00 h.

Divendres 31 de maig, de 9.00 a 14.00 h.

Institut Municipal de Cultura (plaça de la Cultura, 4 de Meliana)

 

 

REUNIÓ INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES

La reunió informativa dirigida a les famílies es farà dijous 27 de juny en el Conservatori de Música de Meliana (c/ Manyans, sn) en les hores següents:

 

18 h per a INFANTIL (de 3 a 5 anys).

19 h per a PRIMÀRIA ( de 6 a 11-12 anys, de primer a sisè)

20 h per a ESTIU URBÀ ( de 12 a 15 anys, primer i segon ESO)

 

La reunió per a FORMACIÓ EN VOLUNTARIAT JOVE (de 15 a 17 anys, 3r i 4t d’ESO i 1r, 2n Batxillerat i altres) serà el 28 de juny en la Sala d’Exposicions de l’IMC (plaça de la Cultura, 4) a les 11,30 hores. La reunió és per a tots els alumnes matriculats, que poden assistir acompanyats dels pares.

 

 

OFERTA DE PLACES

S’admetran les matrícules corresponents a les places ofertades.
Que són:

 

• 147 places d’Infantil (3,4 i 5 anys) per a l’Escola Estiu

• 273 places de Primària (de 1r a 6é) per a l’Escola Estiu

• 52 places (1r i 2n ESO) per a l’Estiu Urbà

• 55 places (a partir de 3r ESO) per al Voluntariat Jove

 

Criteris d’admissió:

Si el nombre de peticions de matrícules supera les places ofertades en cadascuna de les activitats, s’aplicaran els següents criteris de preferència:

1) Unitat familiar o progenitor custodi empadronats a Meliana.

En primer lloc, tindran preferència els sol·licitants de plaça la unitat familiar o el progenitor custodi dels quals estiguen empadronats a Meliana.

2) Germans que tinguen plaça confirmada en l’Escola Estiu, Estiu Urbà o Voluntariat.

En cas que aplicat el criteri 1) de preferència continuen existint places no adjudicades definitivament, tindran preferència aquells que tinguen germans amb plaça ja confirmada en qualsevol de les altres activitats.

3) Domicili laboral del pare, mare o tutor legal a Meliana.

 

En cas que aplicats els criteris 1) i 2) de preferència continuen existint places no adjudicades definitivament, tindran preferència els sol·licitants de plaça, el pare, mare o tutor legal dels quals, tinguen el seu domicili laboral a Meliana.

Si fora necessari, es demanarà la documentació que acredite els criteris anteriors.

Si una vegada cobertes les places amb els criteris anteriors hi haguera places lliures, la preferència serà establida pel número de registre d’entrada de presentació de matrícula. Igualment, les situacions d’empat es dirimiran pel numero de registre d’entrada de presentació de la matrícula, tenint preferència qui primer va presentar en el registre la seua sol·licitud.

 

 

Devolució de taxes:

La taxa de matrícula, menjador i matinera són una reserva de plaça i no tenen opció a devolució.

Només tindran dret a la devolució de l’import pagat, les sol·licituds que, una vegada cobertes les places ofertades, es queden fora.

Activitats:

• Jocs esportius

• Tallers

• Esgrima

• Ioga

• Arquilecturas

• Grans jocs

• Jocs de taula

• Jocs populars

• Jocs d’aigua i piscina

Preus:

Matrícula única

(Preu únic per les 3 setmanes i per participant)

  •  50 € per participant
  •  80 € dos germans
  • 100 € tres germans
  • 120 € quatre germans

 

Menjador ------------- 22 €

(Preu per setmana completa. De dilluns a divendres per participant)

 

Escola Matinera -- 15 €

(Preu de les 3 setmanes per participant)

Llocs:

CEIP EL CRIST DE MELIANA i

POLIESPORTIU MUNICIPAL

Horaris:

ESCOLA MATINERA

8.00 / 9.30

ENTRADA I ESPAI SA

9.30 / 10.00

ACTIVITATS I JOCS

10.00 / 13.30

MENJADOR

13.30 / 14.30

Casa de la Cultura

Ajuntament
de Meliana

Institut Municipal
de Cultura

Conservatori Municipal

Centre Cultural Rausell

Plaça de la Cultura 4

46133 Meliana

96 149 60 70

c/ de Sant Antoni

46133 Meliana

96 149 61 35

c/ de José María Rausell

46133 Meliana

Plaça Major, 1

46133 Meliana

96 149 00 65

c/ de Manyans

46133 Meliana

96 148 05 63

Contacta amb nosaltres:

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.